Spoločnosť AGROJUH je personálne prepojená so Združeným poľnohospodárskym družstvom Poltár a firmou NOPOL. Od roku 2016 začala vykonávať poľnohospodársku činnosť na základe postúpenia práva nájmu na pozemkoch od firmy AGROJAS Látky s.r.o.

AGROJUH hospodári v okolí obce Málinec (ale aj niektoré časti Ipeľského Potoka, Ozdína a Cinobane). Zaoberá sa živočíšnou a rastlinnou výrobou. Chová hovädzí dobytok, ktorý je umiestnený na stredisku v Málinci a v lete na pastvách v okolí priehrady. Väčšiu časť výmery pozemkov tvoria pastvy a približne 100 ha ornej pôdy, na ktorej sa pestujú rôzne plodiny, hlavne k zabezpečeniu potravy pre živočíšnu výrobu.