ZPD Poltár

Sídlo: 9.Mája 479/40, 987 01 Poltár

IČO: 00196231
IČ DPH: SK2020464798
tel.: 047 422 3451
e-mail: zpdpoltar@gmail.com

NOPOL s.r.o.

Sídlo: 9.Mája 479/40, 987 01 Poltár

IČO: 36 635 171
IČ DPH: SK2021952834
tel.: 047 422 3451
e-mail: nopolsro@gmail.com

AGROJUH s.r.o.

Sídlo: 9.Mája 479/40, 987 01 Poltár

IČO: 31 588 140
IČ DPH: SK2020464996
tel.: 047 422 3451
e-mail: agrojuhsro@gmail.com


Predseda družstva:
Ing. Pavol Jucha, tel: 0905 960 150

Podpredseda družstva, ekonóm:
Ing. Patrik Laššák, tel: 0911 518 116

Správca pôdneho fondu:
Ing. Anna Cifraničová, tel: 0911 279 822

Zootechnik:
MVDr. Bronislava Laššáková, tel: 0911 518 115

Agronóm:
Milan Paál, tel: 0902 315 455
Mechanizátor:
Vladimír Klimák, tel: 0911 518 114
Sekretariát:
Henrieta Kubaliaková, tel: 047 422 3451

 

V prípade, ak nás s Vašim problémom chcete osobne navštíviť v našich priestoroch, prosím dohodnite si stretnutie telefonicky.