Kontaktný formulár pre nájomné vzťahy

V prípade, ak ešte nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu, zdedili ste pôdu, kúpili ste pôdu v našom chotári, vyplnte prosím kontaktný formulár, prípadne inak kontaktujte nášho správcu pôdneho fondu.