Preprava

 

 

 

 

 

odvoz balíkov – prep.veľkoobj.balíkov 25 €/hod.
cena za prejazdy
traktory UR 1 1,8 €/km
traktory UR 2 1,3 €/km
traktory UR 4 1,4 €/km
LIAZ, ŠKODA 706 1,2 €/km
LIAZ, ŠKODA 706 30 €/hod.
TATRA 815 1,3 €/km
TATRA 815 35 €/hod.
súprava, náves 1,5 €/km
ŠKODA 706, TATRA fekál – dovoz vody k postrekom 30 €/hod.